حمیرا استریو ترانه (سی دی)

عنوان: حمیرا
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل دیونه، عالم عشق، اینه دنیا، امید، قناری، بهار، کوچ

چاپ