حبیب استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: حبیب
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کویر باور، خرچنگهای مردابی، گمشده، مادر، هزاران، بنی آدم، وادی عشق، سنگ خارا

چاپ