حبیب استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: حبیب
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم، راستی به که مانم، دورغه، سفر بخیر، خواب سرخ بوسه ها، من و تو، بادبادکها، خانه کوچک

چاپ