حبیب استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: حبیب
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خداوندا، دنیای بابا، هزاران بار، افق، قبله نما، خانه ویرانه، خسته ام، راه شب

چاپ