حبیب استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: حبیب
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرگ قو، نفس، بزن باران، کجا بودم کجا رفتم، دهل، سردار جنگل، منت

چاپ