مهرداد استریو ترانه (سی دی)

عنوان: مهرداد
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروسک، خانومک، قسمت، نفرین، یادتو، پاشین پاشین، عشق همه کارست، دل دل

چاپ