علی دانیال استریو ترانه (سی دی)

عنوان: علی دانیال
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی وفا، تو مثل گلی، سپیده، ناجی، ای وای ای وای، قطره شبنم، زمستون

چاپ