شایان استریو ترانه (سی دی)

عنوان: شایان
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آتش عشق، آهو، دختر آذری، خونه خاطرات، باران، تاج عشق، دختر اهواز، موج گیسو، مدلی

چاپ