بیژن مرتضوی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: بیژن مرتضوی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یه قطره دریا، لوند، رنگین کمان، ستاره، روناک، گریه کنم یا نکنم؟، ساری گلین، مدلی

چاپ