بیژن مرتضوی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: بیژن مرتضوی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چشمای تو، باور نداری، طلوع خورشید، بستر رویا، بوی خوش عشق، شکایت، سزاوار، میخونه، مرهم

چاپ