بیژن مرتضوی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: بیژن مرتضوی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبله، حماسه، همراز، برگ خزان، خدای مستون، وداع، عشوه، منتظر، نسیم، دنیای من

چاپ