امید استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: امید
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرا به خاطر بسپار، کلبه عشق، سر بلند، عرضم به حضورت، شکستنی، دلخوشی، زنده باد زندگی

چاپ