امید استریو ترانه (سی دی)

عنوان: امید
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب، کاشکی، ایران من، دوستم نداشتی، عاشق، خودت میدونی، هر دو عاشق، ترکی

چاپ