سامان استریو ترانه (سی دی)

عنوان: سامان
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بهار، دیگه رفته، شمعدونی، نامه، روراستی، کوچه خاطره، پدر
You & I

چاپ