ابی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره5

عنوان: ابی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وقتشه، خوابم یا بیدارم، دریایی، همسفر، پل، باور کن، شب شیشه ای

چاپ