ابی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: ابی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بشکن، هلا، تورانگاه میکنم، بوسه برماه، من از تو یاد گرفتم، آخر قصه، ستاره دنباله دار، خواب، خورشید خانم، ستاره های شیرین، طلوع کن

چاپ