ابی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: ابی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ستاره های سربی، کی اشکاتو پاک میکنه، آخر قصه، شب گریه، اقاقی، قبله، عادت، موزیک بدون کلام

چاپ