ابی استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: ابی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همدم، غریبه، خورشید بی حجاب، هزارو یکشب، آبی، قاصد

چاپ