ابی استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: ابی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دلبر، سادگی، ستاره دنباله دار، رازقی، آرزو، باورم کن، خانه سرخ، روزگار، نون و پنیرو سبزی، گل سرخ

چاپ