ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره5

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: محتاج، چه باید کرد، جواب، معلم بد، معلم بد قسمت دوم، سر کلاس نقاشی

چاپ