ابی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: ابی (لایو کنسرت) شماره1
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کلبه من، پوست شیر، شکار، چه باید کرد، شب زده، مداد رنگی، به یاد گوگوش

چاپ