ابی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: ابی (لایو کنسرت) شماره2
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: محتاج، سبد سبد، خلیج، کویر، جعبه حواهر، غربت، نازی نازکن، شب
Medley

چاپ