ابی و لیلا فروهر استریو Caltex (سی دی)

عنوان: ابی و لیلا فروهر
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ابی: منزل به منزل، بگو ای یار بگو، اتل متل
لیلا: خبر تازه، گلهای لاله عباسی، حسرت

چاپ