ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه عشق، کوه یخ، برج، پائیز، رحم کن، گل واژه، سفر، غریبه، جعبه جواهر، منو ببخش، خاکستری

چاپ