ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نازی نازکن، پوست شیر، کندو، بدرقه، شب مرد تنها، میلاد، باغ بلور، باد و بیشه، سادگی مرا ببخش، سایه، شب زخمی

چاپ