ابی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: ابی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شب زده، عسل، پیچک، غربت، خورجین، خاتون، سبد، خالی، راز همیشگی، مولای سبز پوش

چاپ