ابی استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: ابی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: طلوع کن، هلا، بشکن، تورا نگاه میکنم، بوسه بر ماه، من از تو یاد گرفتم

چاپ