مرتضی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: مترضی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل آقا، باز منو کاشتی، دل بتو بستم، آهو، نارفیق، گله، خال قزی، هیچکی مثل تو نمیشه

چاپ