مرتضی استریو ترانه (سی دی)

عنوان: مرتضی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: واویلا، دوباره عشق، پیری، چی گفت، بابا بزرگ، شهر فرنگ، محبت، باغ عسل

چاپ