مرتضی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: مرتضی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پلنگه، خالو خالو، سرتو بالا کن، سیاه گیسو، درس عشق، بت پرست_ سفر، گفتم به چشم، مجنون

چاپ