آرتوش استریو Caltex (سی دی)

عنوان: آرتوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گوگوشی، دختره، یار بلا، معما، غفلت، گریه، مهمون، شیفته، مدلی، آهنگهای آلبوم چمدان

چاپ