استاد محمدرضا شجریان استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: استاد محمدرضا شجریان
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه ماهور
تصنیف مبتلا، ساز و آواز، قطعه‌ی ارکستری، ادامه‌ی ساز و آواز، قطعه‌ی ارکستری، ادامه‌ی ساز و آواز، تصنیف مبتلا
آواز دشتی
تصنیف دولت عشق، ساز و آواز، تصنیف دولت عشق(غزل:حافظ)
شماره: M.CD-193

چاپ