استاد محمدرضا شجریان استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: استاد محمدرضا شجریان
استریو: ماهور
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: آواز بیات اصفهان
تصنیف بت چین، ساز و آواز، تصنیف بت چین، غزل حافظ
دستگاه ماهور
تصنیف عشق تو، ساز و آواز، تصنیف عشق تو، ساز و آواز، تصنیف ز من نگارم(غزل: سعدی تصنیف ها: شیدا)
شماره: M.CD-192

چاپ