شش تصنیف قدیمی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: شش تصنیف قدیمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 49 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه چهارگاه
چهارمضراب، درآمد و زابل، تصنیف(نگارا)، زابل و حصار، تصنیف(بتا بتا)، حزان،مخالف و منصوری، تصنیف(از دلم بی خبری)، رنگ
آواز اصفهان
چهارمضراب، درآمد و جامه دران، تصنیف(تا به زلف خویش)، بیات راجع و سوزوگداز، تصنیف(نادیده رخت)، اوج و بوسیلک، تصنیف(بهشت عدن)، رنگ
شماره: M.CD-191

چاپ