بخشی حمرا گل افروز استریو ماهور (سی دی)

عنوان: بخشی حمرا گل افروز
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی شمال خراسان:
شیار 1: یکی از شب ها، درویشی پیدا می شود ، نخستین سفر به گلستان ارم و ادامه‌ی داستان
شیار 2: حوری لقا از شاهزاده زرین عذار می خواهد که در وصف او بخواند و ادامه‌ی داستان
شیار 3: سفر دوم شاهزاده زرین عذار به گلستان ارم تا پایان داستان
شماره: M.CD-188

چاپ