حسین علیزاده و مجید خلج استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: حسین علیزاده و مجید خلج
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: بداهه نوازی در راست پنجگاه:
درآمد، پروانه، نغمه، روح افزا، خسروانی، عراق، ضربی عراق، نیشابورک، حزین،نهیب،محیر،آشورآوند، سوز و گداز، لیلی و مجنون، ضربی شوشتری،اصفهان، اُوج،ابوعطا، چهارمضراب، فرود،سپهر، پروانه
بداهه نوازی در بیات کرد:
آواز بیات کرد
شماره: M.CD-186

چاپ