نورعلی برومند استریو ماهور (سی دی) شماره 3 و 4

عنوان: نورعلی برومند
استریو: ماهور
مدت زمان: 53 دقیقه
آهنگ ها:
CD3:
درس هایی درباره‌ی ضربی ها و تصانیف
مدت زمان: 56 دقیقه
CD4:
درس های درباره آوازخوانی
شماره: M.CD-176

چاپ