روح الله خالقی استریو ماهور (سی دی) شماره 4

عنوان: روح الله خالقی
استریو: ماهور
مدت زمان: 77 دقیقه
آهنگ ها: در کنار گلزار، رنگ پریچهر و پریزاد، رامیانی، نوای عروسی، مرغ شب، نوای نی، گریه کن، آهنگ بختیاری، چه شورها!، دو ترانه‌ی بختیاری، عشق سوزان
شماره: M.CD-170

چاپ