روح الله خالقی استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: روح الله خالقی
استریو: ماهور
مدت زمان: 69 دقیقه
آهنگ ها: مستی عاشقان، رنگارنگ ماهور، نغمه های ماهور، خاموش رنگ شور، شرقی شماره‌ی 2، رنگ ماهور، ای ایران!
شماره: M.CD-169

چاپ