روح الله خالقی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: روح الله خالقی
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: شب جوانی، وعده‌ی وصال، آه سحر، آهنگ موزون، نغمه‌ی نوروزی، مستانه، لاله‌ی خونین، شب هجران، جام جهان بین، آرزوی دل
شماره: M.CD-168

چاپ