منصوره ثابت زاده استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: منصوره ثابت زاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: رقص های قشقایی:
سحر آوازی، هو اوینامک، آغر هلی، یورغه هلی، کسمه نار آغاجی، باسما هلی، یارم دنه، گلم گلم، لکی، دره شوری هلی، درناغسی، اشرفی هلی، ننم های، کلوار، کردی
شماره: M.CD-164

چاپ