داریوش طلایی استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: داریوش طلایی
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: سایه روشن(قطعه‌ی ضربی در دشتی)، بداهه نوازی(در درآمد ابوعطا)، یرقه(قطعه‌ی ضربی در ابوعطا)، بداهه نوازی(در نیشابورک و درآمد نوا)، جمل(قطعه‌ی ضربی در خجسته ی نوا)، بداهه نوازی(در فرود به نوا)، فلق(قطعه‌ی ضربی در نوا)، بداهه نوازی(در نیشابورک نوا)، عمیق(قطعه‌ی ضربی در نوا)، بداهه نوازی(در نوا)، سحری(قطعه‌ی ضربی در نوا)، بداهه نوازی(در نیشابورک نوا)، کوبه(قطعه‌ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا)، بداهه نوازی(در فرود به نوا)، شادگانی(قطعه‌ی ضربی با الهام از رنگ نوا)
شماره: M.CD-__

چاپ