داریوش طلایی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: داریوش طلایی
استریو: ماهور
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه، پیش درآمد(از استاد یوسف فروتن)، چهارمضراب، درآمد با پیش زنگوله و زنگوله، زابل با چهار مضراب و کرشمه، حصار با چهارمضراب و زنگوله، مخالف با مغلوب نغمه و حاجی حسنی، حدی و پهلوی، منصوری، متن و حاشیه، شهر آشوب، فرح برگرفته از رنگ فرح همایون، تصنیف بر گرفته از تصنیف قدیمی ماهور، اشاره به منصوری و فرود، مخالف با ضربی برگرفته از نغمه‌ی مغلوب، اشاره به مویه و فرود، حصار با چهار مضراب، فرود با اشاره به زنگ شتر، ضرب(تنن تن تن)، نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا، رنگ برگرفته از رنگ نوا
شماره: M.CD-154

چاپ