موسیقی مردمی فارسی زبانان ماورالنهر استریو ماهور (سی دی)

عنوان: موسیقی مردمی فارسی زبانان ماورالنهر
استریو: ماهور
مدت زمان: 68 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی جشن،سرنا و دایره، رقص سازنده ها، مروگی، بیات،قره گوز، ناله‌ی درواز، آواز تغزلی، راغی درواز، فلک دشتی، فلک
شماره: M.CD-153

چاپ