سعدالله نصیری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: سعدالله نصیری
استریو: ماهور
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف چارو که(رو دوشی زنان روستایی)، تصنیف نه‌ی شه مال(باد صبا)
ساز و آواز
تصنیف هورامان، تصنیف واران(باران)، تصنیف خه له کول(غم بر دوش)،
ساز و آواز
تصنیف سه فه ر(سفر)، تصنیف دله‌ی بی قه‌رار(دل بی قرار)، تصنیف به یدی بلیمه وه(بیا بر گردیم)
شماره: M.CD-146

چاپ