حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 9

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: (موسیقی فیلم لاک پشت ها هم پرواز می کنند) آگرین، قصه، گهواره، زمان، خیال، افق، قصه، لالایی، کابوس جنگ، ندا، صلح، گهواره، روله گیان
شماره: M.CD-134

چاپ