صد سال آواز استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: صد سال آواز
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: محمد طاهر پور(بیات ترک)، جهانسوز دادبه(دشتستانی)، غلامحسین بنان(شور)، سید جواد ذبیحی(مثنوی، بیات ترک)، محمود کریمی(مثنوی، بیات ترک)، محمود محمودی خوانساری(دشتی)، سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)، رامبد صدیف(چهارگاه)، محمدرضا شجریان(بیات زند)
شماره: M.CD-135

چاپ