صد سال آواز استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: صد سال آواز
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: علی مستوفیان(سه گاه)، رجب علی امیری فلاح(دشتی)، اسماعیل ادیب خوانساری(دشتی)، جلال تاج اصفهانی(همایون)، روح انگیز(دشتی)، قمرالملوک وزیری(ابوعطا)، محمد رثایی(بیات کرد)، رضا قلی میرزا ظلی(ابوعطا) حسین قوامی(ابوعطا)، یونس دردشتی(بیات ترک)
شماره: M.CD-134

چاپ