ایرج بسطامی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: ایرج بسطامی
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف(گریه کن دشتی)، تصنیف(موسم گل دشتی)، جامه دران(بیات اصفهان)، تکنوازی قره نی(بیات اصفهان)، تصنیف(سلسله‌ی موی دوست بیات اصفهان)
شماره: M.CD-131

چاپ