محمود کریمی استریو ماهور (سی دی) شماره 4

عنوان: محمود کریمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 49 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی
دستگاه ماهور
شماره: M.CD-128

چاپ